192.168.11.1 - Đăng nhập quản trị

192.168.11.1 - Đăng nhập quản trị viên

Địa chỉ IP 192.168.11.1

Để truy cập trang quản trị bộ định tuyến, hãy nhập 192.168.11.1. Mở thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc nhấp vào hộp bên dưới.

192.168.11.1

Làm thế nào để đăng nhập vào 192.168.11.1?

Làm theo các bước đơn giản sau để đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng địa chỉ IP 192.168 11.1.

Mở trình duyệt web và mở http: //192.168 11.1 hoặc 192.168.11.1 trong thanh URL của trình duyệt.

Trang đăng nhập sẽ xuất hiện nhắc bạn nhập tên người dùng “admin” và mật khẩu “admin”.

192.168.11.1 - Đăng nhập quản trị

Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được cung cấp.

Bây giờ bạn sẽ được đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị bộ định tuyến của mình.

Địa chỉ IP 192.168.11.1 là gì?

192.168 11.1 là địa chỉ IP cục bộ và riêng tư hoặc cổng 192.168.11.1 là địa chỉ bộ định tuyến của bạn sẽ được sử dụng bởi các thiết bị máy tính kết nối mạng để gửi yêu cầu dữ liệu qua Internet cũng có thể được gọi là LAN IP, IP mạng nội bộ, riêng tư Mạng IP. Bộ định tuyến của bạn cũng có địa chỉ IP công cộng. Công cộng địa chỉ IP được ISP của bạn và tất cả các trang web bạn truy cập sử dụng để lấy thông tin về các trang web bạn truy cập vào bộ định tuyến, tới bộ định tuyến của bạn khi nó gửi dữ liệu đó trở lại máy tính để bàn của bạn thông qua địa chỉ IP riêng.

Bộ định tuyến có thể sử dụng nhiều địa chỉ IP làm địa chỉ đăng nhập, nhưng 192.168.11.1 là phổ biến. Cần lưu ý rằng địa chỉ IP truy cập mặc định khác nhau đối với các thương hiệu bộ định tuyến khác nhau và người dùng thường có quyền thay đổi địa chỉ mặc định

192.168 11.1

Nhiều người không thể tìm thấy phương pháp để vào mạng nội bộ bộ định tuyến không dây WIFI. Bạn có thể thử nhấp vào liên kết: http: //192.168 11.1 và vào giao diện quản trị. Nếu không kết nối được, bạn có thể tham khảo bài viết đăng nhập quản lý bộ định tuyến của chúng tôi. Nếu bạn quên tên người dùng và mật khẩu của mình, hãy xem hướng dẫn hoặc nhãn bộ định tuyến của bạn

So với địa chỉ IP công cộng, địa chỉ IP riêng tư 192.168.11.1 là miễn phí và tài nguyên địa chỉ IP được dành riêng, phù hợp cho việc sử dụng mạng cục bộ. IP riêng 192.168 11.1 không thể được truy cập trực tiếp từ internet, vì vậy nó an toàn hơn các địa chỉ IP công cộng. IP riêng 192.168.11.1 thường được sử dụng trong mạng LAN gia đình, trường học và công ty.

Các thiết bị trong mạng LAN sử dụng địa chỉ IP riêng và kết nối với mạng bên ngoài thông qua bộ định tuyến. Bộ định tuyến có IP mạng nội bộ và IP mạng ngoài đóng vai trò là cầu nối trung gian. Bạn có thể truy cập giao diện quản lý của bộ định tuyến thông qua địa chỉ mạng cục bộ để thực hiện các cài đặt liên quan.

Vietnamese