tplinkwifi.net

tplinkwifi.net - Đăng nhập quản trị viên

địa chỉ IP tplinkwifi.net

Để truy cập trang quản trị của bộ định tuyến, hãy nhập tplinkwifi.net Đi tới thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc nhấp vào hộp bên dưới.

tplinkwifi.net

Làm thế nào để đăng nhập vào tplinkwifi.net?

Làm theo các bước đơn giản sau để đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng địa chỉ IP tplinkwifi.net.

Mở trình duyệt web và mở http://tplinkwifi.net hoặc tp linkwifi.net trong thanh URL của trình duyệt.

Trang đăng nhập sẽ xuất hiện nhắc bạn nhập tên người dùng “admin” và mật khẩu “admin”.

tplinkwifi.net Đăng nhập quản trị viên

Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được cung cấp.

Bây giờ bạn sẽ được đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị bộ định tuyến của mình.

Địa chỉ IP của tplinkwifi.net là gì?

tplinkwifi.net là địa chỉ IP cục bộ, và private hoặc port tplinkwifi.net là địa chỉ bộ định tuyến của bạn sẽ được các thiết bị máy tính kết nối mạng sử dụng để gửi các yêu cầu dữ liệu qua Internet, nó còn có thể được gọi là LAN IP, mạng nội bộ IP, IP mạng riêng. Bộ định tuyến của bạn cũng có địa chỉ IP công cộng. Địa chỉ IP công cộng được ISP của bạn và tất cả các trang web bạn truy cập sử dụng để nhận thông tin về các trang web bạn truy cập vào bộ định tuyến, tới bộ định tuyến của bạn khi nó gửi dữ liệu đó trở lại máy tính để bàn của bạn thông qua địa chỉ IP riêng.

Bộ định tuyến có thể sử dụng nhiều địa chỉ IP làm địa chỉ đăng nhập, nhưng tplinkwifi.net là một địa chỉ phổ biến. Cần lưu ý rằng địa chỉ IP truy cập mặc định khác nhau đối với các thương hiệu bộ định tuyến khác nhau và người dùng thường có quyền thay đổi địa chỉ mặc định

tplinkwifi.net

Nhiều người không thể tìm thấy phương pháp để vào mạng nội bộ bộ định tuyến không dây WIFI. Bạn có thể thử nhấp vào liên kết: http://tplinkwifi.net và vào giao diện quản trị. Nếu không kết nối được, bạn có thể tham khảo bài viết đăng nhập quản lý bộ định tuyến của chúng tôi. Nếu bạn quên tên người dùng và mật khẩu của mình, hãy xem hướng dẫn hoặc nhãn bộ định tuyến của bạn

So với địa chỉ IP công cộng, IP riêng của tplinkwifi.net là miễn phí và tài nguyên địa chỉ IP được tiết kiệm phù hợp cho việc sử dụng mạng cục bộ. IP riêng của tplinkwifi.net không thể được truy cập trực tiếp từ internet, vì vậy nó an toàn hơn địa chỉ IP công cộng.

tplinkwifi.net Private IP thường được sử dụng trong mạng LAN gia đình, trường học và công ty.

Các thiết bị trong mạng LAN (ví dụ: máy tính, điện thoại di động, Internet TV, v.v.) sử dụng địa chỉ IP riêng và kết nối với mạng bên ngoài thông qua bộ định tuyến. Bộ định tuyến có IP mạng nội bộ và IP mạng ngoài đóng vai trò là cầu nối trung gian. Bạn có thể truy cập giao diện quản lý của bộ định tuyến thông qua địa chỉ mạng cục bộ để thực hiện các cài đặt liên quan. Để biết chi tiết, hãy xem các hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến khác nhau.

Vietnamese